Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

11/02/2016 Απάντηση του Τρ. Αλεξιάδη σε επίκαιρη ερώτηση του κ. Γ. Καστανιώτη σχετικά με δημοσίευμα αναφορικά με τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων καταθετών σε τράπεζες του εξωτερικού.

http://www.mnec.gr/?

Απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδη σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή

Αθήνα, σήμερα στις 11 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.40΄ συνήλθε στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΕΜΕΝΟΥ.
Θα συζητηθεί η όγδοη με αριθμό 494/5-2-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Λάρισας της Ένωσης Κεντρώων κ. Γεωργίου Κατσιαντώνη προς τον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με δημοσίευμα αναφορικά με τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων καταθετών σε τράπεζες του εξωτερικού.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Σύμφωνα με δημοσίευμα, αναφέρεται η δυνατότητα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων καταθετών σε τράπεζες του εξωτερικού, γνωστή ως λίστα «Μπόργιανς», κατόπιν εντολής των οικονομικών εισαγγελέων, προκειμένου να εντοπιστεί αφορολόγητο και «μαύρο» χρήμα και να εισπράξει το ελληνικό Δημόσιο περίπου 80 με 100 εκατομμύρια ευρώ.
Δεν μπορώ παρά να σας συγχαρώ για την προσπάθειά σας να περιοριστεί η φοροδιαφυγή, εντούτοις εγείρονται σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με τη διαδικασία της δέσμευσης των ως άνω περιουσιακών στοιχείων.
Ειδικότερα, όσον αφορά το μέτρο της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών και οποιουδήποτε είδους περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να μη συνεπάγεται σοβαρή επέμβαση σε συνταγματικώς προστατευόμενα αγαθά του ελεγχόμενου προσώπου και ειδικότερα στα περιουσιακά δικαιώματα και την οικονομική και επαγγελματική ελευθερία του και να μην αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1, 17 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 1 Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ που κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974/Α΄ 256, όπως έχει ήδη κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας, πρέπει να προβλέπονται κατά τρόπο σαφή, αντικειμενικό και αιτιολογημένο οι προϋποθέσεις επιβολής της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων, ο χρόνος δέσμευσης και να αποφεύγεται η χρήση αόριστων εννοιών, αφήνοντας ευρύτατο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στα αρμόδια όργανα.
Κατά συνέπεια, τίθενται με τρόπο σαφή και αντικειμενικό οι προϋποθέσεις για τη διαδικασία της επιβολής και της άρσης της δεσμεύσεως των περιουσιακών στοιχείων, με πρόβλεψη διαδικαστικών εγγυήσεων ανάλογων προς τη σοβαρότητα του λαμβανομένου μέτρου, ούτως ώστε να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας;
Τέλος, ποιες ενέργειες έχετε πραγματοποιήσει για τον αντίστοιχο έλεγχο της λίστας Λαγκάρντ, που περιλαμβάνει πολύ μεγαλύτερα ποσά και πρόσωπα εξέχουσας σημασίας που θα έπρεπε να δίνουν το παράδειγμα στον ελληνικό λαό; Μήπως τελικά υπεκφεύγετε να εκθέσετε δημόσια πρόσωπα τα οποία κατ’ εξακολούθηση φοροδιαφεύγουν και προσβλέπετε στο να αποσιωπηθούν οι οικονομικά ισχυροί, διαγράφοντας τα χρέη τους εις βάρος του μέσου πολίτη;
Στο τελευταίο κομμάτι της ερώτησης, κύριε Υπουργέ, υπάρχει μία ερώτηση την οποία οι πολίτες, αν ρωτήσετε το μεγαλύτερο ποσοστό, έχουν πάντα στο μυαλό τους.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, θα ξεκινήσω με τα καλά νέα της ημέρας.
Στα καλά νέα της ημέρας είναι ότι όχι μόνο δεσμεύσεις σε τράπεζες του εξωτερικού θα κάνουμε, όχι μόνο δεσμεύσεις σε τράπεζες του εσωτερικού θα κάνουμε, αλλά θα προχωρήσουμε και σε δεσμεύσεις όποιων περιουσιακών στοιχείων βρούμε για άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.
Δίνουμε έναν μεγάλο αγώνα στο Υπουργείο Οικονομικών. Την ίδια στιγμή που είμαστε αναγκασμένοι να κρατάμε σε ισχύ φορολογικές διατάξεις που δεν μοιράζουν δίκαια και αναλογικά το φορολογικό βάρος, δεν είναι δυνατόν να μην εξαντλήσουμε το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο –δεν το έχουμε αλλάξει- και να κάνουμε οτιδήποτε ώστε να πληρώσουν αυτοί οι οποίοι τόσα χρόνια, μέσω φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, διαφθοράς, δεν πλήρωναν αυτά που πρέπει να πληρώσουν στο ελληνικό Δημόσιο.
Άρα, είναι σαφές ότι θα γίνουν δεσμεύσεις τραπεζικών καταθέσεων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό γι’ αυτές τις περιπτώσεις. Και με τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης θα γίνουν δεσμεύσεις και περιουσιακών στοιχείων όσων εμπλέκονται σε αυτές τις υποθέσεις.
Να ξεκαθαρίσω, βεβαίως, από την αρχή -γιατί καταλαβαίνω και το νομικό θέμα που θέτετε- ότι σε καμμιά περίπτωση δεν αγνοούμε το τεκμήριο αθωότητας, δηλαδή παίρνουμε το τεκμήριο αθωότητας ως δεδομένο. Κάθε ένας ο οποίος είναι στη λίστα Μπόργιανς ή στη λίστα Λαγκάρντ ή σε οποιαδήποτε άλλη λίστα, δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι και ένοχος. Απλώς ερευνάται από τις υπηρεσίες, όπως πρέπει να κάνουμε σε όλα αυτά τα αδικήματα.
Σε σχέση, όμως, με την εφαρμογή αυτού του μέτρου, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η εφαρμογή αυτού του μέτρου στη λίστα Λαγκάρντ και στη λίστα Μπόργιανς γίνεται με την επίβλεψη των οικονομικών εισαγγελέων, διότι είναι εισαγγελικές παραγγελίες και η μία και η άλλη. Άρα, να μην έχετε καμία νομική ανησυχία. Με επάρκεια οι οικονομικοί εισαγγελείς, όπως μέχρι τώρα έχουν επιτελέσει το έργο τους, έτσι και στο θέμα αυτό, δεσμεύουν περιουσιακά στοιχεία, τραπεζικούς λογαριασμούς ή οτιδήποτε άλλο, όταν οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος εκπληρώνονται.
Βεβαίως, ως προς το νομικό θέμα, θα πρέπει να σας απαντήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Όμως, ως προς το θέμα που αφορά του Υπουργείο Οικονομικών, εγώ θέλω να σας πω με σαφήνεια ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ώστε οι ένοχοι να πληρώσουν, να προχωρήσουν οι έλεγχοι αλλά βεβαίως και να κινούνται μέσα στα πλαίσια του νόμου όλες οι διαδικασίες.
Και το καλό είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις, όπως αυτή που απασχόλησε τελευταία τον Τύπο, δεν χρειάστηκε να κάνουμε καμία δέσμευση λογαριασμού. Για κάποιες υποθέσεις (και εγώ από το διαδίκτυο ενημερώνομαι και από τον Τύπο, γιατί δεν έχω τη δυνατότητα πρόσβασης) πολύ σωστά δεν έχω δυνατότητα πρόσβασης- σε αυτά τα θέματα. Ο συγκεκριμένος πολίτης, ο οποίος ήταν σε τέτοια υπόθεση, βρήκε το «ευτελές» ποσό των 3,3 εκατομμυρίων ευρώ και πήγε και το κατέθεσε.
Και είναι μια απάντηση σε όποια πολιτικά κόμματα ή σε όποιους πολιτικούς έσπευσαν το προηγούμενο διάστημα να τον αγκαλιάσουν και να τον προστατέψουν. Διότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας εμπλεκόμενος σε υπόθεση φοροδιαφυγής πάει και πληρώνει 3,3 εκατομμύρια ευρώ και κάποια πολιτικά κόμματα ή κάποιοι πολιτικοί εδώ μέσα θεωρούν ακόμα ότι δεν ενέχεται σε καμία υπόθεση φοροδιαφυγής. Βεβαίως, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά να αποδεχθούμε τη δουλειά της ανεξάρτητης ελληνικής δικαιοσύνης, η οποία κάνει πολύ καλά τη δουλειά της σε αυτόν τον τομέα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντησή σας, κύριε Υπουργέ. Με έχετε καλύψει 100%. Και θα δούμε, βέβαια, και μελλοντικά αν όσα έχετε πει θα ισχύσουν, βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Υπάρχει ένα σημείο στην ερώτησή του που δεν είχα τον χρόνο να απαντήσω. Γι’ αυτό θα απαντήσω τώρα.
Στο δεύτερο κομμάτι της ερώτησης για το αν τελικά υπεκφεύγουμε να εκθέσουμε δημόσια τα πρόσωπα, θέλω να σας πω ότι δεν υπεκφεύγουμε να αποκαλύψουμε οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο. Απλώς, όπως έχω εξηγήσει πολλές φορές, λόγω του φορολογικού απορρήτου δεν μπορεί –και δεν πρέπει να μπορεί- το Υπουργείο Οικονομικών να αποκαλύπτει το ποιοι εμπλέκονται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής.
Αυτό είναι θέμα άλλων υπηρεσιών. Εμείς δεν πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και να είστε σίγουρος, κύριε Βουλευτά, ότι δεν υπάρχει καμμία περίπτωση ούτε να αποσιωπηθούν αυτά τα θέματα ούτε και οι οικονομικά ισχυροί να δουν τα χρέη τους να διαγράφονται. Στο στόχαστρο είναι οι μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, όπως και οι οικονομικά ισχυροί. Και είναι στο στόχαστρο, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια απολάμβαναν από «περιποίηση» από τις υπηρεσίες έως απαλλαγή και διαγραφή χρεών με ορισμένες σκανδαλώδεις τροπολογίες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, εξαιτίας του γεγονότος ότι η ερώτησή μου αφορούσε την υπεκφυγή χρεών, σήμερα ενημερώθηκα για κάτι για το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω.
Απ’ ό,τι γνωρίζω, λοιπόν, διαγράψατε χρέη της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ σε έναν πολύ γνωστό επιχειρηματία που, επίσης, τυχαίνει να είναι και καναλάρχης. Γι’ αυτό και το τελευταίο κομμάτι της ερώτησής μου αφορούσε αυτό το ζήτημα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Ήταν μια πληροφορία που μου δόθηκε πριν μπω μέσα στην Ολομέλεια. Ενημερώθηκα ότι το χρέος που διαγράφηκε στο συγκεκριμένο επιχειρηματία ήταν της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών):Δεν υπάρχει καμία περίπτωση διαγραφής χρέους, διότι, αν ήταν να διαγράψουμε χρέη, θα διαγράφαμε τα χρέη των γηροκομείων και των δομών πρόνοιας για τους πρόσφυγες. Η Κιβωτός του Κόσμου για ένα κτήριο στην Κόνιτσα μέσα στο οποίο  θέλει να βάλει μικρά ορφανά παιδιά χρωστάει 15.000 ευρώ ΕΝΦΙΑ και δεν μπορεί να το πληρώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος):Ωραία, κύριε Υπουργέ, δεν διαγράψατε το χρέος! Το διαψεύδετε κατηγορηματικά.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών):Δεν υπάρχει περίπτωση να διαγράψουμε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος):Τελειώσαμε, κύριε Υπουργέ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν υπάρχει περίπτωση να διαγράψουμε χρέος ούτε έχουμε διαγράψει χρέος σε κανέναν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των αξιωματικών και του υπαξιωματικού που έπεσαν υπέρ πατρίδος.
Τώρα όσον αφορά το νομοσχέδιο. Εισάγετε, λοιπόν, την ΠΝΠ ερμηνεύοντας το Σύνταγμα κατά το δοκούν που το επιτρέπει μόνο με επίκληση του επείγοντος ή του απρόβλεπτου.
Εσείς έχετε βέβαια και το μαχαίρι και το πεπόνι, οπότε το εισάγετε γρήγορα, γρήγορα, με προχειρότητα. Αυξάνετε αμοιβές ημετέρων, κρατάτε στην υπηρεσία πέραν του προβλεπόμενου υπαλλήλους με απόφαση Υπουργού μόνο, ΤΑΙΠΕΔ εκτός ΕΝΦΙΑ, παρατάσεις, αναστολές, εξαιρέσεις και αυθαιρεσίες. Καμία, όμως, πρόβλεψη δεν υπάρχει για τις σχετικές δαπάνες, εφόσον υπάρχουν όλες αυτές οι εξαιρέσεις, αναστολές κ.λπ.
Στο άρθρο 36, παραδείγματος χάριν, δύναται ο Υπουργός τουλάχιστον να αυθαιρετεί παρακάμπτοντας διαφανείς διαδικασίες, αφού του επιτρέπεται να κρατάει στην υπηρεσία κατά την κρίση του υπαλλήλους, καθυστερώντας την έξοδό τους προς συνταξιοδότηση. Περιέργως, βέβαια, εξαιρούνται οι δικαστικοί για τους οποίους αποφαίνεται το υπηρεσιακό συμβούλιο.
Επί της παρούσης εκτίθεστε. Είναι ολοφάνερη η προσπάθεια διατήρησης της λογικής παρελθουσών κυβερνήσεων. Ουδείς αναμάρτητος. Είναι γεμάτο ρουσφετολογικές διατάξεις. Παραδείγματος χάριν, κατά την αξιολόγηση υπαλλήλου το κριτήριο κατόπιν συμβουλευτικής συνέντευξης μπορεί να αντλεί την κατ’ εσάς πλήρη εικόνα του αξιολογουμένου υπαλλήλου, κατά την κοινή λογική όμως είναι απόλυτα διαβλητό.
Υπάρχουν αδιαφανείς αξιολογήσεις παντού, σταλινικού τύπου. Έχουν βρεθεί και διάφορες ωραίες εκφράσεις. Έχει διακοσμηθεί με ωραίες εκφράσεις. Για παράδειγμα, κατά την επιλογή του προϊστάμενου διενεργείται «δομημένη» συνέντευξη.
Η κατάργηση, λοιπόν, της γραπτής εξέτασης είναι προφανής λόγος ανησυχίας για εμάς. Όσο γι’ αυτές τις «δικαιολογίες» ότι τίθενται στην κρίση ενώπιον επιτροπής, ποιας επιτροπής;  Ασφαλώς, της δικής σας επιτροπής.
Επίσης, αποκλείονται αξιόλογα στελέχη του ιδιωτικού τομέα, διότι με αυθαίρετο τρόπο ισχυρίζεστε ότι το δημόσιο συμφέρον υπηρετείται καλύτερα από στελέχη προερχόμενα εκ του σώματος δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή, από τα δικά μας διορισμένα παιδιά.
Τώρα, στο άρθρο 32 προβλέπεται με απόφαση «έκτακτης ανάγκης», με απλή υπογραφή του Υπουργού, χωρίς γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου, η τοποθέτηση, η απόσπαση δημοσίου υπαλλήλου σε θέση δημοσίου τομέα. Ποια, όμως, είναι η δημοκρατική ευαισθησία σας, κύριοι, που μας φέρνετε αυτήν την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου;
Εδώ βέβαια, υπάρχουν απορίες. Λύνονται, όμως, εύκολα οι απορίες, όταν κανένας δει την προσπάθεια που κάνετε να κλείσετε τα κανάλια. Και θα σας πω κάτι. Έχω μείνει πολλά χρόνια στην Ιταλία. Βεβαίως, θα αναφερθώ μετά και θα το καταθέσω μετά. Κύριοι, υπάρχουν εκατόν τέσσερα κανάλια εθνικής εμβέλειας στην Ιταλία. Θα το καταθέσω.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Στις άλλες χώρες;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Σας λέω για την Ιταλία που είναι ευρωπαϊκή χώρα. Το χειρότερο θα πάρουμε;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Στη Γαλλία, στη Γερμανία;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Γιατί, η Ιταλία δεν σας κάνει; Ποιες να πάρουμε;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Και τις άλλες χώρες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Εμένα μου κάνει η Ιταλία, γιατί εκεί έχω ζήσει και έχω περάσει πολύ ωραία.
Εγώ δεν λέω να έχουμε εκατό και παραπάνω. Να έχουμε όσα αντέχει ο επιχειρηματίας. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε εσείς τον επιχειρηματία. Μετά θα μας πείτε ότι τόσα ραδιόφωνα αντέχει το σύστημα, τόσα περιοδικά, τόσες εφημερίδες και τόσο μπορείτε να απεργείτε. Είναι λάθος η κατεύθυνση που έχετε πάρει.
Η Αριστερά πάντα ήθελε να φιμώνει τις δημοκρατικές φωνές. Έτσι ήταν, έτσι είναι.  Αποδεικνύεται τώρα. Ποιος θα τολμούσε από τις άλλες κυβερνήσεις που προηγήθησαν να κάνει τον τροχονόμο στα κανάλια;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Αυτούς που στηρίχθηκαν σ’ αυτά τα κανάλια…
Κύριε Αλεξιάδη, βοηθήστε και εσείς με τον χρόνο, γιατί έχουμε πέσει εντελώς έξω.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών):Θα βοηθήσω, κυρία Πρόεδρε, αλλά επειδή απουσιάζει ο κ. Τσακαλώτος και ο κ. Χουλιαράκης στο εξωτερικό σε υποχρέωση που όλοι γνωρίζετε, είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω και για το νομοσχέδιο. Θα προσπαθήσω να περιορίσω όσο μπορώ τον χρόνο, αλλά πρέπει και να τεθούν θέματα σε σχέση με τις διατάξεις και να απαντηθούν πολιτικά ζητήματα που έχουν μπει από το πρωί σε αυτή την Αίθουσα. Εγώ με αμηχανία, θα έχω τον άχαρο ρόλο να μιλήσω πιο πολύ για τις διατάξεις. Θα προσπαθήσω, όμως, να μιλήσω και για τα πολιτικά ζητήματα, γιατί δεν πρέπει να φανεί σε καμιά περίπτωση ότι η Κυβέρνηση δεν έχει να απαντήσει ή ότι φοβάται οτιδήποτε.
Πρώτα από όλα, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι στον τίτλο του σχεδίου νόμου πρέπει να προστεθούν μετά τις λέξεις «ΕΡΤ Α.Ε. (Α΄184)», τρεις λέξεις: «και άλλες διατάξεις».
Σε ό,τι αφορά στις δύο ΠΝΠ, το Υπουργείο Οικονομικών εισηγείται την κύρωση των διατάξεων των δύο ΠΝΠ. Στο άρθρο 1 ρυθμίζονται θέματα του ΚΕΕΛΠΝΟ. Στο άρθρο 2 παρατείνεται για διάστημα δεκαοκτώ μηνών η ισχύς των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Στο άρθρο 4 καθίσταται δυνατή η ενταλματοποίηση και η πληρωμή δαπανών μετακινήσεων υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών.
Με αφορμή αυτό το άρθρο θέλω να σταθώ σε όλη αυτή την ιστορία που ακούστηκε σήμερα και την κριτική των προηγούμενων ημερών. Προσπαθούν κάποιοι να ανακαλύψουν δράκους, φαντάσματα, να βάλουν ονόματα στο τραπέζι και δεν κάνουν τον στοιχειώδη κόπο να διαβάσουν τα έγγραφα που κατατέθηκαν στη Βουλή.
Αν διαβάσει, λοιπόν, κάποιος την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, με σαφήνεια περιγράφει στο άρθρο 4 ότι αυτή η διάταξη ήρθε για να καλύψει υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών που μετέβησαν εκτάκτως στο εξωτερικό το 2015 ή παρατάθηκε η διαμονή τους κατ’ εντολή της υπηρεσίας τους, προκειμένου να συμμετάσχουν σε έκτακτες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Έρχονται εδώ και καταθέτουν κριτική και προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις, διότι δεν τους δίνουν τα δελτία των 20.00΄ και τα διάφορα «παπαγαλάκια» άλλα επιχειρήματα για να χτυπήσουν την Κυβέρνηση και προσπαθούν εδώ να βρουν επιχειρήματα.
Για ποιο λόγο γίνεται όλη αυτή η κριτική; Το λέει η ειδική έκθεση την οποία βαρέθηκαν να διαβάσουν. Για 15.000 ευρώ. Για να καλύψουμε δαπάνες υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι αναγκάστηκαν για έκτακτους λόγους να πάνε στο εξωτερικό για να εκπροσωπήσουν τη χώρα σε μια πολύ δύσκολη χρονιά δημιουργούν ολόκληρο ζήτημα.
Προχωρούμε, όμως, παρακάτω. Στο άρθρο 6 είναι η παράταση θητείας γενικών διευθυντών σε ανεξάρτητες αρχές. Με την προτεινόμενη ρύθμιση συμπληρώνεται το άρθρο 7 του ν. 4111/2013, με την αναφορά «…εκτός από τους Γενικές Διευθυντές των Υπουργείων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Γενικών Διευθυντών των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών».
Με το άρθρο 21 προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 58 του ν. 4174 και αποσαφηνίζονται τα θέματα σχετικά με τα πρόστιμα του ΦΠΑ.
Με το άρθρο 22 παρατείνεται η προθεσμία έναρξης ισχύος της παραγράφου 1 του άρθρου 55 σχετικά με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, για να αποφύγουμε νομοθετικά κενά.
Με το άρθρο 23 έχουμε παράταση του πίνακα κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων του διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων των δικαστικών πληρεξουσίων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Στην ΠΝΠ 30-12-2015, με το άρθρο 1 έχουμε απαλλαγή εταιρειών ειδικού σκοπού του ΤΑΙΠΕΔ από ΕΝΦΙΑ. Επειδή και στο σημείο αυτό ακούμε κριτική, δηλαδή αυτοί που κάνουν κριτική σε αυτό το άρθρο της Κυβέρνησηςτι προτείνουν; Όταν υπάρχει η αναγκαιότητα για επενδύσεις, όταν τα προηγούμενα χρόνια έκαναν ό,τι έκαναν, τι προτείνουν; Να σταματήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία για τυπικούς και γραφειοκρατικούς λόγους και για να αναγκάσουμε το ΤΑΙΠΕΔ να μην προχωρήσει στις υπόλοιπες διαδικασίες;
Με το άρθρο 19 χορηγείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα στην εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ» και ξέρουν όλοι πολύ καλά τη σχέση της εταιρείας αυτής με τα αμυντικά θέματα της χώρας.
Με το άρθρο 20 χορηγείται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα στην εταιρεία «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου ΑΕ» χωρίς παρακράτηση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα εκτέλεσης σύμβασης με την εταιρεία «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα» για την παραγωγή υλικών που αποτελούν απαραίτητο μέρος πυρομαχικών που προορίζονται για την ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.
Τέλος, με το άρθρο 21 χορηγείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία. Νομίζω είναι προφανείς οι λόγοι. Δεν χρειάζεται να μιλήσω παραπάνω γι’ αυτό.
Σε ό,τι αφορά, όμως, κυρίες και κύριοι, τα γενικότερα ζητήματα του νομοσχεδίου -γιατί για τα άλλα άρθρα έχουν μιλήσει με επάρκεια οι προηγούμενοι Υπουργοί και στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων- θέλω να αναφερθώ ειδικά στην ομιλία του Υπουργού Υγείας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Σήμερα θέλω να αναφερθώ ειδικά στην ομιλία του Υπουργού Παιδείας, όπου κάλυψαν και τα πολιτικά και τα υπόλοιπα ζητήματα, όπως και οι υπόλοιποι Υπουργοί που έχουν μιλήσει και έχουν απαντήσει σε όλα τα πολιτικά ζητήματα.
Θέλω, όμως, να τονίσω τι είναι αυτό, το οποίο είναι από πάνω μας σήμερα και αιωρείται ως σύννεφο. Είναι η βασική πολιτική σύγκρουση, που ξέρουμε πολύ καλά γιατί γίνεται αυτές τις ημέρες. Ξέρουμε πολύ καλά γιατί αυτές τις μέρες έχουμε όλη αυτήν την επίθεση, όλη αυτήν την παραπληροφόρηση. Ξέρουμε πολύ καλά, γιατί προσπαθούν κάποιοι να κάνουν την τρίχα τριχιά.
Παρακολούθησα, όμως, από το πρωί και στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και σήμερα τις διαδικασίες της Βουλής. Ξέρετε ποιο είναι το χαρακτηριστικό που ενοποιεί την κριτική στην Κυβέρνηση; Η απουσία εναλλακτικής πολιτικής πρότασης. Ακούμε πολλή κριτική για το ασφαλιστικό. Πρόταση; Καμία. Ακούμε πολλή κριτική για τα θέματα του προσφυγικού. Πρόταση; Καμία. Εκτός κι αν πρόταση για το προσφυγικό είναι αυτό το οποίο προσπαθούν κάποιοι να πουν ανάμεσα στα δόντια τους ή σε κάποιες παρέες εκτός Βουλής, ότι έπρεπε να κάνουμε αυτά που έκαναν κάποιοι άλλοι ή αυτά που γίνονταν στο παρελθόν.
Όχι, κυρίες και κύριοι. Εμείς στο προσφυγικό αποδεικνύουμε και τη θέση μας σε σχέση με τα συμφέροντα της χώρας και τη θέση μας σε σχέση με τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι έχουν οδηγηθεί σ’ αυτήν την περιπέτεια. Και όσοι από εμάς καταγόμαστε από οικογένειες που ήρθαν από την Καππαδοκία, τη Μικρά Ασία και ξέρουμε τι σημαίνει προσφυγιά, ξέρουμε τι σημαίνει να έρχεσαι με τα ρούχα σου κι έχοντας χάσει τη μισή οικογένειά σου, δεν μπορεί να δεχόμαστε μαθήματα πατριωτισμού και θρησκευτικότητας από αυτούς που δεν καταλαβαίνουν τι είναι πατρίδα, δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει χριστιανισμός.
Ακούμε κριτική στα θέματα της φορολογίας, για παράδειγμα, και δεν ακούσαμε καμία πρόταση για το τι άλλο έπρεπε να κάνει η Κυβέρνηση. Και θα έρθω στην κριτική που ασκήθηκε από προλαλήσαντα Βουλευτή, όπου έτρεξε κρύος ιδρώτας στην πλάτη μου, όταν είπε ότι πλησιάζει η ώρα της κριτικής για μένα. Εγώ προκαλώ οποτεδήποτε, είτε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων είτε στην Ολομέλεια είτε οπουδήποτε, να συζητήσουμε τα θέματα φορολογικής πολιτικής και τι γινόταν χθες και τι γίνεται σήμερα.
Διότι ακόμα μένει αναπάντητο το ερώτημα που βάζω σε κάθε ομιλία μου και θα το βάζω από αυτό το βήμα, τι έχει γίνει με τη Λίστα Λαγκάρντ; Διότι τολμούν κάποιοι να έρχονται εδώ και να αμφισβητούν τα όσα είπε ο κ. Μπόγιαρνς -ευτυχώς, τα είπε σε δημόσια συνέντευξη, ευτυχώς είναι καταγεγραμμένα σε βίντεο, για τις ευθύνες προηγουμένων κυβερνήσεων- και δεν απαντούν στο στοιχειώδες ερώτημα. Εμείς θα απολογηθούμε γιατί για τη λίστα Μπόγιαρνς καθυστερήσαμε τρεις εβδομάδες για να ταυτοποιήσουμε τα πρώτα ονόματα. Ναι, θα απολογηθούμε γι’ αυτό. Έπρεπε να το κάνουμε μάλλον σε τρεις μέρες ή σε τρεις ώρες.
Αυτοί που χρειάστηκαν τρία χρόνια για να ταυτοποιήσουν το πρώτο όνομα στη Λίστα Λαγκάρντ τι έχουν, ώστε να απολογηθούν; Αυτοί οι οποίοι καλύπτουν ακόμα, είτε με τη σιωπή τους είτε με την εμφανή πολιτική τους στήριξη, φοροφυγάδες, για τους οποίους έχει τελειώσει η εισαγγελική έρευνα, (γιατί εισαγγελική παραγγελία είναι, κύριοι, η Λίστα Λαγκάρντ,) έχουν βεβαιώσει φόρους και βρίσκουν κάποιοι πολύ άνετα 3,3 εκατομμύρια ευρώ και πηγαίνουν και πληρώνουν και εξακολουθούν κάποιοι να θεωρούν ότι είναι αθώοι του αίματος και δεν έχουν κανένα πρόβλημα;
Γι’ αυτά τα ζητήματα, λοιπόν, να απαντήσετε εδώ μέσα. Και όποτε θέλετε σύγκριση της φορολογικής πολιτικής σας με τη φορολογική πολιτική της Κυβέρνησης, είμαστε έτοιμοι να την κάνουμε, ειδικά σε ορισμένα σημεία.
Μας κάνετε κριτική περί των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, αλλά έχει πει και ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί ότι αυτές, όπως και πολλά άλλα απ’ αυτά που κάνει η Κυβέρνηση, δεν είναι πολιτική μας επιλογή, αλλά πολιτική μας αναγκαιότητα.
Θα ήθελα, όμως, να σας θυμίσω κάτι, γιατί μάλλον το έχετε ξεχάσει. Θυμάστε κάποια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στις 31 Δεκεμβρίου για το Φόρο Τηλεοπτικών Διαφημίσεων που ήταν στο πρώτο μνημόνιο του 2010 που η τότε –εντός εισαγωγικών- «Ανεξάρτητη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων» με συγκεκριμένους πρωταγωνιστές και επικεφαλής, έφερνε διατάξεις εδώ και παρέπεμπε την εφαρμογή τους, η οποία θα ξεκινούσε την επόμενη μέρα ένα χρόνο μετά; Τι έχετε να πείτε γι’ αυτές τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου; Εκτός κι αν ξεχάστηκαν αυτά τα πράγματα, δεν ξέρετε τι γινόταν και δεν μπορείτε να δικαιολογήσετε γιατί στερούσατε εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο –θα πω παρακάτω γι’ αυτά τα στοιχεία, γιατί αγωνιάτε συνήθως για στοιχεία- από τον Φόρο Τηλεοπτικών Διαφημίσεων.
Εμείς, λοιπόν, τέτοιες μεθοδεύσεις δεν κάνουμε. Οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως και οι άλλες ενέργειές μας, αποδεικνύουν πολιτικά την κατεύθυνσή μας. Τη φέρνουμε με μεγάλη περηφάνεια και δείχνει τι πρόκειται να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα.
Κυρία Πρόεδρε, για να είμαι συνεπής στο χρόνο και για να διευκολύνω τη συζήτηση, κλείνω καταθέτοντας στα Πρακτικά της Βουλής πλήρη στοιχεία, προκειμένου να ενημερωθεί το Σώμα, επειδή δημιουργήθηκε τις προηγούμενες ημέρες ένα ζήτημα με τα στοιχεία που κατέθεσα σε ερώτηση του κ. Καμμένου στη Βουλή. Δεν μιλώ για  στοιχεία του Αλεξιάδη. Ο Αλεξιάδης, όπως και το κάθε πολιτικό στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, δεν δικαιολογείται να έχει δικά του στοιχεία για θέματα φορολογικού απορρήτου.
Κατέθεσα, λοιπόν, στη Βουλή στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε σχέση με τα πρόστιμα του ΕΣΡ και τον Φόρο Τηλεοπτικών Διαφημίσεων των καναλιών. Βεβαίως, αυτοί που δίνουν την ιδεολογική κατεύθυνση για πολλές από τις ομιλίες που γίνονται εδώ μέσα και για την κριτική στην Κυβέρνηση, βγήκαν αμέσως στα δελτία των ειδήσεων να επιτεθούν στον Αλεξιάδη και την Κυβέρνηση. Κανένα πρόβλημα! Ας λένε ό,τι θέλουν!
Καταθέτουμε, όμως και σήμερα στοιχεία. Καταθέτουμε έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε απάντηση δικού μας εγγράφου με το οποίο ζητήσαμε να κατατεθούν αυτά τα στοιχεία.
Επειδή, λοιπόν, υπήρχε μία αμφισβήτηση σχετικά με το ποιους αφορούν τα χρέη για τον Φόρο Τηλεοπτικών Διαφημίσεων και με τα θέματα των προστίμων του ΕΣΡ και υπήρχε μία ανακοίνωση της σχετικής Ένωσης Ιδιοκτητών ότι δεν αφορούν τα μεγάλα κανάλια των Αθηνών, αλλά την περιφέρεια, εγώ θιγμένος και επειδή αμφισβήτησαν Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και επειδή είμαι από την περιφέρεια, ζήτησα τα στοιχεία.
Από μία προσεκτική ανάγνωση των στοιχείων του Φόρου Τηλεοπτικών Διαφημίσεων προκύπτει ότι στο σύνολο της Αττικής είναι 18.086.000 ευρώ. Για όλη την υπόλοιπη χώρα είναι 181.072 ευρώ. Όσον αφορά τα στοιχεία των προστίμων του ΕΣΡ, από τα 7 εκατομμύρια ευρώ περίπου, τα 4.800.000 ευρώ είναι στην Αττική.
Άρα, να σταματήσουν κάποιοι να προσπαθούν να κρύβονται. Τα στοιχεία είναι δεδομένα. Τα χρέη των καναλιών είναι δεδομένα. Αν κάποιους δεν τους βολεύουν τα νούμερα, η λύση δεν είναι να μάθουμε εμείς άλλη αριθμητική. Η πραγματικότητα είναι αυτή και πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία σημαντική πολιτική σύγκρουση, της οποίας το περιεχόμενο η Κυβέρνηση καταλαβαίνει πολύ καλά και θα τα βγάλει πέρα, γιατί καταλαβαίνει πού είναι το δίκιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):Ευχαριστούμε τον κ. Αλεξιάδη.
Δεύτερο θέμα. Διάλογος. Αλήθεια, πού ζούμε; Άκουσα και πριν τον κ. Αλεξιάδη. Πού είναι; Έφυγε;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών):Εδώ είμαι!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν έχετε προτάσεις;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Βεβαίως!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):  Ορίστε, κύριε Αλεξιάδη, έχετε τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Επειδή δεν άκουσα εάν αυτό που λέτε αφορούσε το προηγούμενο νομοσχέδιο ή αυτό, θα ήθελα να σας πω ότι στο προηγούμενο νομοσχέδιο για τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου στην ομιλία μου ανέφερα το «και άλλες διατάξεις», αν αναφέρεστε σε αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι, για άλλο είναι αυτό που λέμε. Προχωρήσαμε σε άλλο νομοσχέδιο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Το αποσύρω, κύριε Δένδια. Το αποσύρω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Χαίρομαι που ο κ. Αλεξιάδης έχει γνώση των τυπικών διαδικασιών, τις οποίες προφανώς ως θεσμική μνήμη η Κυβέρνηση δεν τις έχει, κύριε Αλεξιάδη. Διότι αυτό το οποίο ορθά πράξατε εσείς –και γι’ αυτό δεν αντέλεξα όταν εσείς μιλήσατε προηγουμένως- δεν το έπραξε ο κύριος Υπουργός Επικρατείας.    
Πηγή: www.mnec.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου